Mis on oluline mnguvljaku projekteerimisel?

Lhtume projekteerimisel olemasolevast olukorrast ning sellele tuginedes koostame keskkonda parima lahenduse. Arvestame oma ts kigi arengudokumentidega (ld- ja teemaplaneeringud, detailplaneeringud) ning EU nuetega. Mng on just see, tnu millele oleme ppinud hindama judu oma eesmrkide saavutamiseks.

Kige olulisem meie, kui mnguvimaluse looja jaoks, on laste maksimaalne tervise ja turvalisuse tagamine.

Aitame omavalitsustel, korterihistutel, koolidel ja lasteaedadel leida sobivaima ning optimaalseima lahenduse mngimiseks vi sportimiseks

Mnguvljaku projekteerimine

1 meetrist madalamate mnguvljakute seadmete puhul vib ldiselt iga pind, tingimusel, et see on korralikult kinnitatud, olla kasutajatele turvaline. Reeglina kasutavad madalaid mnguvahendeid vga vikesed lapsed, seetttu on vajalik, et mnguvljaku seadmed asetseksid vljaku eraldatud osas, et raskendada tegutsemist mnguvljaku projekteerimine seadmetega, mis ei ole vikelastele ette nhtud ning selleks, et vltida ka kahjustusi suuremate laste poolt. Hinnates sellisesse nurgakesse paigaldatud vikelaste mnguvahendite atraktiivsust ja riski, peaksime mnguvljakul ka ise veetma veidi aega plvili liikudes, et veenduda 1 meetri krguselt kukkumise ohtlikkuses. rge unustage rajamast vljakule varjulist kohta, eriti selles vljaku osas, kus mngivad kige viksemad lapsed. Kige odavamat varjualust pakuvad meile sobivalt istutatud puud.

Mnguvljaku projekt

Piirded ja sellega seotud sissepsud ning vravad on vajalikud mitte ainult laste turvalisuse kindlustamiseks vaid ka loomadele ligipsu takistamiseks Puhkeala planeerides pidagem meeles, et lapsed kasutavad mngudeks ka mbruskonna puid ja psaid. Pdkem tagada vimalikult mitmeklgne, maksimaalselt laste mnguvajadustele vastav, mnguvljakute seadmete komplekt. Thelepanu! varustuse tootjad annavad oma kataloogides alati nu, kuidas nende poolt pakutavat varustust vimalikult mitmeklgselt kasutada ning lapsed leiavad sellele lisaks veel tuhandeid vimalusi. Thtsaks mngu osaks on kujutlusvime, niisiis vib lbimeldud mnguvljaku seadmete valik mnguvljakul rgitada vga mitmesugustele mngudele.

Oluliseks eelduseks on see, et standardid on mnguvljaku administraatorile eelkige, laste turvalise mnguvimaluse tagamise mooduste mratlemise vahendiks. Neid ei tohi tlgendada nimekirjana tegevustest, mis on lastele keelatud. Samal ajal ei tohi standarditele vastav tegutsemine vabastada juhatajat pidevast hoolest mnguvljaku turvalisuse ja selle kasutamisega seotud riskide minimaliseerimise eest. Kaitsmaks lapsi ohtude eest, tuleb standardeid rakendada sobival viisil ja arvesse vttes ka sinna paigutatud mnguvljaku seadmetest tulenevaid erinevaid riske ja ka mnguvljakul ilmnevaid, aga standardite poolt otseselt reguleerimata ning kirjeldamata riske.